HVORFOR VVK?

HVORFOR VVK?

Rolle og mål

Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK) betyder ”Valgkommissionen for Valget af en Repræsentation for Boer-Afrikaaner-folket”.

 

Jorden, og landet på den, er blevet skabt som den er og størrelsen af den forbliver den samme; mennesker, på den anden side, bliver født hvert sekund og antallet af mennesker har fortsat med at stige siden Jordens skabelse. Resultatet, op igennem hele vores fælles historie, har været konkurrence mellem mennesker over landbesiddelse og kontrol over naturressourcer. I takt med at disse ressourcer bliver mere og mere udtyndede på en udplyndret, forurenet og overbefolket planet, udtyndes økonomiske muligheder og valg ligeledes – hvilket, som resultat, mindsker sandsynligheden for velfærd og fred.

 

De svindende muligheder for mennesker i vor tid fører i stigende grad til usikkerhed og angst – selv i de ”rige” stater med multietniske befolkningsgrupper, hvor kampen for indflydelse og ressourcer når nye højder under flertalsstyre. Et flertalsstyre, som tydeligvis hellere vil tilfredsstille sit eget specifikke bagland på bekostning af minoriteterne på grund af utilstrækkelige ressourcer og på trods af åbenlyse mulige skadelige effekter.

 

Ydermere: nationalstaten, som var forgænger til vores moderne stater, var designet af vestlige politiske filosoffer som Rousseau til at være et system bygget over kulturel uniformitet. Principperne og de fundamentale elementer fra nationalstaten lever videre i vor dags stater og de er ikke skabt til at håndtere multikulturelle samfund – og dette udgør et vitalt problem for nogle af nutidens multikulturelle stater. Nogle moderne stater fungerer som multikulturelle dynamoer, men andre er politiske og menneskelige fiaskoer.

 

Sydafrika er et land, hvor tidligere og nuværende regeringer aldrig har formået at være det den bør være for en stor del af dens befolkning; ikke fordi nogle kulturer eller befolkningsgrupper er bedre end andre, men fordi kulturer differentierer betydeligt når det kommer til behov og de krav de bliver stillet af regeringen. Det er nærmest umuligt for en regering at opfylde de vidt forskellige behov som vidt forskellige befolkningsgrupper har i vor stat via fælles lovgivning og en akut mangel på økonomiske og menneskelige ressourcer.

 

Dette er netop grunden til at international lovgivning (blandt andet FN’s traktat) indeholder konceptet ”selvbestemmelsesret” – til ALLE folks og kulturers gavn. Selv om nogle folk i visse kulturer accepterer underkastelse, forbliver retten til selvbestemmelse hos dem som ikke accepterer underkastelse en lovlig ret ifølge international lovgivning. Eksemplerne inkluderer Færøerne, Irland og andre nationer med en stor grad af selvstyre. I en verden med mindskende ressourcer er selvbestemmelsesret blevet et essentielt lovmæssigt værktøj, der har medvirket til reel fred og fair velstand for alle.

 

Globalt har dette ført til oprettelsen af nye stater, der ikke nødvendigvis er fjendtligt indstillede overfor den stat de brød væk fra, men tværtimod ofte samarbejder med førnævnte både økonomisk, menneskeligt og handelsmæssigt i regionalt regi.

 

Set i relation til situationen i Sydafrika kan vi konkludere det følgende:

 


1. Sydafrikas nuværende landegrænser er resultatet af den barskeste britiske kolonikrig, som Afrika har set; kæmpet imod Boer Republikken indtil 1902. Den krig (og andre krige ført af briterne i det sydlige Afrika) ødelagde ikke kun Boer-Afrikaaner selvstændighed, men også suveræniteten af alle traditionelle sorte territorier med sort selvstyre overset af Boer Republikken.

 

2. Boer-Afrikaanerne er et indfødt folk i Afrika; intet andet sted kan vi kalde hjem. Kritiske elementer af vores kultur blev skabt på dette kontinent, hvor vi allerede boede 136 år før de første hvide mennesker bosatte sig i Australien. Eftersom vi er et afrikansk folk, er vi på samme side som alle andre afrikanere i den store økonomiske konflikt mellem den rigere nordlige halvkugle og den fattigere sydlige halvkugle eftersom sidstnævntes naturressourcer er blevet og stadig bliver udnyttet og udtyndet af førstnævnte i umindelige tider.

 

3. Ganske som med andre stater, hvis grænser blev fastsat under kolonitiden, de nuværende sydafrikanske grænser tvinger en mangfoldighed af folk og kulturer sammen; og nogle folk accepterer denne realitet, mens andre fuldt ud afviser den.

 

4. En betydelig mængde mennesker (specielt iblandt Boer-Afrikaaner-folket) accepterer ikke Sydafrikas nuværende grænser. De er ikke så meget bekymrede over om ANC regerer ”godt” eller ”skidt”, men mere at de nuværende grænser gør dem til en minoritet i deres fødeland resulterende i praktisk talt ingen indflydelse på den lovgivning de er regeret af.

 

5. Spørgsmålene er: hvor mange Boer-Afrikaanere har disse bekymringer? hvem vil og kan tale deres sag? Og hvilket territorium bør de gøre krav på?

 

6. For at kunne svare på disse spørgsmål, skal det først understreges at selvbestemmelsesret relaterer sig til et folkeslag og ikke en organisation, politisk parti eller noget andet folkeslags underbygning. Som en konsekvens af dette, kan ingen sådanne underbygninger kræve selvbestemmelsesret af egen kraft. Retten til selvbestemmelse kan kun blive krævet på vegne af et folkeslag af et organ som de har valgt og givet deres mandat til at varetage dette via et frit, retfærdigt og demokratisk valg; som skal holdes indenfor dette folkeslag.

 

7. Derfor er det første skridt, der skal tages af et folkeslag i gang med at udøve deres ret til selvbestemmelse, at vælge deres repræsentanter og give dem mandatet til at varetage folkeslagets interesser i denne henseende.

 

8. Eftersom Sydafrikas Selvstændige Valgkommission (Independent Electoral Commission) kun varetager og overser valg blandt Sydafrikas brede befolkning og ikke blandt individuelle folkeslag, blev det bestemt af medlemmerne fra forskellige organisationer, der er pro selvstændighed, i august 2007, at der skulle nedsættes en kommission med ansvar for at varetage og organisere et valg af repræsentanter, som vil blive givet et mandat til at kræve selvbestemmelsesret for Boer-Afrikaanere, der ønsker selvstændighed; og mandat til at starte forhandlinger med relevante aktører i relation til alle aspekter vedrørende den praktiske implementering af dette. Dette inkluderer placeringen af et muligt territorium, dets størrelse og mulige arrangementer i forbindelse med overgangen til dette nye territorium og selvstyre i relation til den nuværende befolkningssammensætning.

 

9. Derfor opstod VKK med målet at realisere et sådant valg og organet, der bliver valgt vil stå til ansvar for folket og ikke politiske partier. Dette organ vil blive kaldt Volksraad (Folkerådet) i overensstemmelse med Boer-Afrikaanernes politiske traditioner.

 

10. Siden VVK startede initiativet har adskillige organisationer (såsom Afrikaaner Front, der er en paraply-organisation med 25 medlemsorganisationer) officielt erklæret deres støtte og opbakning til VVK. Vælgerregistreringen begyndte ultimo februar 2008 og efterfølgende er et betydeligt antal vælgere (i Sydafrika og i udlandet) blevet registreret af cirka 300 officielle registreringsembedsmænd. Antallet af vælgere og registreringsembedsmænd stiger dagligt.

 

11. Eftersom en minoritet ikke skal acceptere en position som underlagt en flertals-domineret stat, tror VVK på princippet om først at bestræbe sig på at løse stridigheder og uenigheder ved hjælp af forhandlinger, og støtter derfor dialog mellem Boer-Afrikaaner-folket, regeringen og andre relevante aktører.

 

12. I dets præmisser, mener VVK at alle former for assistance, givet til dem af hvilke som helst aktører inklusive den sydafrikanske regering, vil være en understøttelse og promovering af varig fred og stabilitet i det sydlige Afrika.