Die nominasie-proses werk as volg: 

 
1   Die persoon wat 'n kandidaat nomineer, moet as kieser by die VVK geregistreer wees.


2   Die persoon wat genomineer word, moet ook as ‘n kieser by die VVK geregistreer wees.

     (Om as kieser te registreer, vul ‘n voornemende kieser Vorm 1 in en besorg dit by ‘n VVK

      Registrasie Beampte of by die VVK kantore te Astridstraat 167, Meyerspark, Pretoria).


3   Die persoon wat nomineer, moet ‘n Vorm 3(1) invul; verkrygbaar op ons webwerf (sien

      verwysing hieronder) of u kan vooraf skakel en ‘n afspraak maak om die Vorm per hand by

      die VVK-kantoor af te haal.


4   Die persoon wat nomineer, moet op dieselfde manier ‘n Sekondante-vorm bekom en

      minstens 100 (een honderd) sekondante vir die nominasie verkry. Die oorspronklike

      Sekondante-vorm, ná die sekondante-handtekeninge verkry is, moet ook persoonlik                      ingehandig of per geregistreerde slakkepos aan die VVK-kantoor gestuur word. Beide

      vorms kan onder die paragraag afgelaai word. 


5    ‘n Kieser kan ‘n maksimum aantal van 9 (nege) kandidate sekondeer.


6    Elke genomineerde kandidaat moet sy- of haar nominasie as Volksraad-kandidaat aanvaar

      deur ‘n Vorm 3(2) in te vul en te onderteken. Maak seker dat u genomineerde kandidaat se

      Vorm 3(2) ingevul en onderteken is, alvorens u begin om die sekondante bymekaar te

      maak. Sodra die kantoor u vorm 3(1) ontvang, sal vorm 3(2) aan die voornemende kandidaat        gestuur word.

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.