Alle rasse glo aan hulle eie meerderwaardigheid.

Die sogenaamde reёnboognasie waarin talle mense glo wat van beter moet weet, is een van die grootste ingeboude leuens in die huidige politieke bestel. Dat veral blankes wat kan sien dat rasverskille skreiend uitstaan steeds in hierdie bedrog glo, gaan die verstand te bowe.


Dit is ‘n ongelukkige waarheid, vir diegene wat soos klein hondjies met toe oë deur die lewe wil gaan, dat ras nie kan weggeredeneer word nie. Selfs die drogredenasies uit die linkse kampe, nl: dat ons almal dieselfde is maar daar is grys grade van verskil. So ons is nie wit of swart nie, ons is almal grys.


Maar dit is ‘n biologiese feit dat jou ras is die een ding waaraan jy niks kan doen nie. Jy kan jou hare kleur, kleurlense dra om jou oë se kleur te verander. Jy kan jou naam verander, jy kan jou burgerskap verander en jy kan deesdae selfs van geslag verander, maar jou ras kan jy nie verander nie.


Ons moet ook verstaan dat alle rasse beskou hulleself superieur teenoor ander. Ons mag byvoorbeeld dink dat die Kongolese pigmees minderwaardig is, maar hulle het net veragting vir die Kaukasiese ras wat so onnosel is om hulle te voed en te klee, ‘n ras wat hulleself aan vernietigende belastings onderwerp en hulle eie landgenote eerder onderdruk, net om hulle guns te wen.


Ons is ras soos enige ander ras. As ons aan onsself ‘n meerderwaardigheid in terme van ons eie standaarde toedig, verval ons slegs in toutologie. Die enigste objektiewe kriteria vir superioriteit tussen alle menslike rasse, is biologies: die sterke sal oorwin en die swakke sterf.


Die superieure ras vandag is die een wat sal seëvier – hetsy deur sy tegnologie of sy vrugbaarheid – vir ‘n plek op ‘n oorbevolkte planeet.


Die Kaukasiese ras kon nog altyd oorleef en vooruitgaan met sy tegnologiese kennis en vaardighede. Op die oomblik is ons in ‘n geveg teen die wêreld en die natuur gewikkel. So laat ons kyk hoe kan ons ons vindingrykheid inspan teen die uitdagings.


Soos vantevore gesê is, is die opstaan van ‘n volk in verdrukking ‘n nimmer of nou geleentheid. Nou is die geleentheid om alles aan te gryp en te veg om die juk van verdrukking af te gooi.

116 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v