Blankes het beskawing na Afrika gebring.

Alles in hierdie land wat met heldemoed en –bloed opgebou is, word nou deur ‘n “demokratiese proses van transformasie” vernietig. En die tragiese is dat die blankes neem daaraan deel.


“Demokrasie, transformasie, regstellende aksie,” is nie net woorde nie, dit het die nuwe afgode geword waaraan ‘n groot gedeelte van die blankes slaafse eer betoon. Maar afgodediens, so waarsku die Bybel en die geskiedenis ons, lei tot vernietiging. En ondanks al die preke oor die “liefde” is dit ook nodig om te onthou dat die Bybel waarsku ook oor heulery met heidene.


Dit is verby hartseer om te onthou dat van al die nuwe lande, Suid-Afrika, Amerika’s, Kanada, Australië en Nieu-Zeeland, is hierdie die enigste land wat ‘n eie taal ontwikkel het en in daardie taal die Westerse Beskawing en Christendom verder uitgedra het.


Maar nou, tussen analfabete en hoogsopgeleide akademici moet daardie taal vernietig word. En dit is nie net ‘n taal wat vernietig gaan word nie, maar ‘n volk wat die Westerse Beskawing gehandhaaf het.


Soveel instansies beraam samewerkingsplanne met wesens wat nooit iets van beskawing sal verstaan nie. Hoewel hulle in Armani-pakke geklee is en rondreis met Vuitton-bagasie, beteken dit nie dat hulle ‘n Westerse Beskawing sal kan handhaaf en uitbou nie. En dit sien ons reeds gebeur.


Die Westerse beskawing is deur blanke Nordiese rasse gebou en uitgebou. Dit is een van die mooiste beskawings wat tot stand gekom het, maar dit benodig individue wat daardie skoonheid in hulle harte en gene het om dit voort te sit.


Die konserwatiewe Amerikaanse skrywer en denker, Richard Mcullogh, het bepaal dat daar slegs vyf vereistes is waaraan voldoen moet word om ‘n Westerse Beskawing te bou en in stand te hou, nl:


1) Die vermoë om ‘n dubbelverdiepinggebou te konsepsualiseer en te bou. (In hierdie verband is dit interessant om dus na Nkandla te kyk – die uitspattige paleis van pres. Jacob Zuma.)

2) Sterk wiskundige denke.

3) Kreatiwiteit, want dit is wat werk skep en nie hoeveel toeriste ‘n land besoek nie.

4) ‘n Liefde vir die natuur, die wete om ‘n boom te plant as jy een afgekap het.

5) Higiëne.


Gemeet aan die bogenoemde. Hoe lank kan hierdie land bestaan sonder om in totale barbarisme te verval? Of kan ons dalk hoop dat mense weer sal saamstaan en sal veg vir die behoud van ‘n blanke Christelike Westerse Beskawing wat ons plek in die son sal verseker.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.