Bly onder die Radar.

Na aanleiding van ‘n vroeёre berig verlede week wat gehandel het oor blankes wat op Vrydae gearresteer word, veral vir padoortredings en dan die naweek in die tronk moet bly, het ‘n prokureur ons gekontak en bevestig dat die aangeleentheid ernstiger is as wat gedink word.


Volgens hom is daar persone wat tot drie weke agter tralies beland. Toevallig gebeur dit meer in die platteland as in die stede.


Die redes wat aangevoer word, is dat die sake kan nie op ‘n Maandag alles aangehoor word nie en dan word uitstel toegestaan wat beteken die persoon moet tronk toe vir ‘n verdere sewe dae. Hierdie is dan die plaaslike gevangenis en nie die selle by polisiekantoor nie.


Om die enigste blanke in oorvol swart selle te wees is vreesaanjaend. Die sel word met prostitute en dwelmverslaafdes gedeel.


Die prokureur vertel dat dit met van sy kliёnte gebeur het en dat een van die persone, onskuldig op hierdie manier vir drie weke toegesluit was. Volgens hom het hy ook gesien hoe die polisie dwelms aan die prisoniers verkoop.


Natuurlik gaan die prokureur nou ‘n saak van kwaadwillige vervolging teen die polisie begin. Maar die emosionele skade wat sy kliёnt gely het, is onberekenbaar, asook die finansiёle skade wat hy as sakeman nou in die gesig staar.


Hierdie land is nie meer die land wat ons geken en lief gehad het nie. Beskerm jouself, familie en bly onder die radar.

115 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.