Daaglikse Woord

“Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor die dinge van more nie, more sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. ” -Mat 6: 33-34


Die lewe gaan vir so baie van ons oor ons behoeftes. Ek begroot eers vir al my eie behoeftes en uit wat oorbly, as daar iets oorbly, sal ek dan my tiende probeer gee. As ons maar die geloof het om eerste aan God se eise te voldoen, dan verdwyn die kwellinge in die wete dat solank ek Hom die eerste prioriteit maak, sal hy sorg vir my aardse behoeftes.

78 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v