Daaglikse Woord

“Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor die dinge van more nie, more sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. ” -Mat 6: 33-34


Die lewe gaan vir so baie van ons oor ons behoeftes. Ek begroot eers vir al my eie behoeftes en uit wat oorbly, as daar iets oorbly, sal ek dan my tiende probeer gee. As ons maar die geloof het om eerste aan God se eise te voldoen, dan verdwyn die kwellinge in die wete dat solank ek Hom die eerste prioriteit maak, sal hy sorg vir my aardse behoeftes.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.