Daaglikse woord.

Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ’n leuenaar is en die vader daarvan. – Joh 8:44


Die Bybel tref duidelike onderskeid tussen die kinders van God en die kinders van Satan. Soos ‘n mens aan ‘n kind se kenmerke en optrede dikwels kan aflei wie sy pa is, so is dit ook met mense. Die Satan is ‘n mensemoordenaar. Diegene wie se lewens gekenmerk word deur leuens en moordlustigheid is kinders van satan, teenstanders van God. Die naam Satan beteken dan ook teenstander. Hulle is nie bloot honger of arm nie, hulle is kinders van die Satan wat dinge doen soos hul vader dit doen. Kinders van God tree ander op. Hulle doen die wil van die Vader, natuurlik nog nie volmaak nie, maar na die beste van hul vermoë om hul Vader te verheerlik!

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v