Daaglikse Woord

Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou. -Ps 118:8


Mense is onbetroubaar! Dit maak nie saak hoeveel flieks en tv programme en motiveringsprekers en artikels jou probeer oortuig van die inherente goedheid van die mens nie, die Bybel leer anders. Die Bybel leer dat die mens ‘n sondige natuur het, die Heildelbergse Kategismus sê selfs dat die mens van nature geneig is om God en sy naaste te haat! Is dit dan wys om jou vertroue op mense te plaas, mense op te hemel? As jy op iemnad wil vertrou, laat dit dan eerder God wees, as jy ‘n aardse rolmodel soek, soek een waarin jy God kan sien werk.

116 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.