Daaglikse Woord

“Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenis is en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook ’n liggaam het.” – Heb 13:2-3


In Suid Afrika is vandag min oor van ware geregtigheid. Ons sien daagliks hoe regverdiges as kriminele behandel word en misdadigers vry rondloop. In so land gebeur dit soms dat die wette van die staat teen geloofsoortuigings indruis. Ons lees van die Bogaards wat, of jy nou saamstem met hul optrede of nie, en selfs of dit reg was of nie, sekerlik voor die keuse geplaas was om deur die gereg aangekla te word of deur hul gewetens.

As dit gebeur dat geloofsgenote in beproewing beland, oor onregverdige optrede teen hulle of selfs oor ‘n fout aan hul kant, laat ons aan hulle dink asof dit onsself oorgekom het en laat ons doen wat ons kan om hulle by te staan!

81 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.