Daaglikse Woord

HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte. Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ’n behae. -Ps 119:33-35


Ons dink dikwels dat die wet vir Israel ‘n geweldige las moes wees om te onderhou, maar vir Israel was dit ‘n reuse genade. Al die volke rondom hulle het geraai wat hulle gode behaag. As dinge skeefloop offer hulle hul eie kinders of sny hulself stukkend in ‘n poging om die gode tevrede te stel.

Israel hoef nie te wonder nie. Hulle weet presies wat God van hulle verwag. Die enigste lewende God gee hulle sy wet. Daarom sien ons die behae wat die Psalmdigter het in die wet van die Here. Het ons nie soveel meer rede om behae te hê in die wil van die Here nie. Hy het immers nie net sy wet aan ons gegee nie, maar ook sy eie Seun om daaraan te voldoen omdat ons nie kon nie!

Waarin het ons behae?

74 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v