Daaglikse Woord

HALLELUJA! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel! Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid! Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter; loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit; loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale! Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja! – Psalm 150


Soms word mens deur die inligtingsgedrewe wêreld gedryf daartoe om te veel redes te soek vir hoekom sekere dinge gedoen moet word. As dit gebeur soek ons selfs na praktiese en menslike redes vir hoekom ons God moet loof. Uiteindelik maak ons nooit tyd om God net te loof omdat Hy God is nie. Maar as ons dan nou redes soek, gee Ps 150 ons tog ‘n paar en herinner ons dat alles wat lewe God lof verskuldig is!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.