Daaglikse Woord

Toe sê die HERE vir Gídeon: Die manskappe by jou is te veel vir My om die Midianiete in hulle hand te gee; anders kan Israel hom teen My beroem deur te sê: My eie hand het my verlos. – Rigters 7:2


Dit is tipies van mense om die eer te neem vir ‘n mylpaal wat bereik is of vir ‘n oorwinning of ‘n prestasie wat behaal is. Net so tipies is dit dat mense, wanneer hul ‘n mislukking ly, die Here daarvoor blameer. Dit is vir hierdie rede dat die Here Gideon se manne laat verminder het. Ons maak dikwels die geloofsuitspraak dat ons vir ‘n seker taak net ‘n Gideonsbende nodig het, maar vergeet dikwels dat dit Juis God was wat die Gideonsbende suksesvol gemaak het, juis sodat Hy geëer kon word.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.