Daaglikse Woord

Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel” – Lev 19:15


In die heersende klimaat van liberalisme en humanisme word ons meer en meer gekonfronteer met die idee dat God aan die kant van die onderdrukte, die arme en die swakke is. Hierdie mense word dan “opgehef” ten koste van andere en dit is amper asof dieselfde reëls nie vir hulle geld nie. Hulle gaan deur die lewe met ‘n outomatiese verskoning en versagting voor die gereg. Aan die ander kant kom rykes en kaders met baie weg bloot oor wie hulle is en hoeveel hulle het.

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.