Daaglikse Woord

“Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg” – Mat 16:24


Gelowiges word nêrens in die Bybel belowe dat dit met hulle goed sal gaan nie, dat dit maklik is om ’n Christen te wees nie. Inteendeel, die belofte is altyd dat soos Christus gely het, sal ons ook ly. Om Hom te volg verg opoffering en een van die moeilikste opofferings vir die mens om te maak is om die eie ek te onderwerp aan die wil van God. As jy jou oorgee aan Hom en jou onderwerp aan sy wil, kan jy vertrou dat, al maak Hy nie alles vir jou maklik nie, Hy jou wel in elke teenspoed die krag sal gee om dit te oorkom.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.