Daaglikse Woord

“Want die hart van hierdie volk het stomp geword en met die ore het hul beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.” – Mat 13:15


Die Here Jesus maak hierdie opmerking as Hy verduidelik hoekom Hy in gelykenisse praat. Gelykenisse maak dinge duidelik verstaanbaar vir diegene wat deur die Gees tot geloof gebring is, maar verwar nog meer diegene wat die evangelie verwerp!


Die hart van die grootste deel van die Joodse volk het stomp geword vir hierdie Evangelie en dit lyk al meer na die waarheid vir die Boere-Afrikanervolk.


Laat ons nie ons ore toedruk vir die Evangelie en ons oë vir die Woord van God nie, maar laat ons ons bekeer en deur Hom genees word!

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.