Daaglikse Woord

“En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.” – 2 Tim 3:12-13


Ons hoor uit vele oorde seesdae dat ’n Christendom van voorspoed verkondig word. As jy Werklik glo, moet jy bid en vertrou dat dit of dat sal gebeur, dat jy voorspoedig sal wees, geen teenspoed jou sal tref nie ens. Die realiteit waarvan die Bybel egter waarsku is dat die wêreld boos is, vol bedrieërs, slegte mense en verleiers. Die Bybel belowe dat volgelinge van Christus vervolg sal word! Die troos is dat ons in Christus ook daaruit verlos word, die krag deur die Gees ontvang om staande te bly.

103 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.