Daaglikse Woord

“En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.” – 2 Tim 3:12-13


Ons hoor uit vele oorde seesdae dat ’n Christendom van voorspoed verkondig word. As jy Werklik glo, moet jy bid en vertrou dat dit of dat sal gebeur, dat jy voorspoedig sal wees, geen teenspoed jou sal tref nie ens. Die realiteit waarvan die Bybel egter waarsku is dat die wêreld boos is, vol bedrieërs, slegte mense en verleiers. Die Bybel belowe dat volgelinge van Christus vervolg sal word! Die troos is dat ons in Christus ook daaruit verlos word, die krag deur die Gees ontvang om staande te bly.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.