Daaglikse Woord

“Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná, geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die dié wat die Here uit ’n rein hart aanroep.” – 2 Tim 2:22


Dit is so moeilik om die versoekinge te weerstaan wat daagliks oor ons pad kom. Niemand sal daarmee stry nie. Ons het ’n sondige natuur en om toe te gee an versoeking is dus vir ons natuurlik en gevolglik om daarteen te stry is onnatuurlik en daarom moeilik. Wat egter makliker is, is om die raad van Paulus aan Timótheüs te volg en daarvoor te vlug. Verwyder jouself uit daardie situasie, van daardie “vriende” van daardie plek waar jy dalk versoek kan word en die stryd is half gewonne. Jaag dan na die geregtigheid, met ander woorde, na die regte verhouding met God wat slegs in Jesus Christus moontlik is. Soek na geloof in Hom, na liefde en vrede en omring jou met mense wat hierdie dinge ook in Hom gevind het.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.