Daaglikse Woord

“Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná, geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die dié wat die Here uit ’n rein hart aanroep.” – 2 Tim 2:22


Dit is so moeilik om die versoekinge te weerstaan wat daagliks oor ons pad kom. Niemand sal daarmee stry nie. Ons het ’n sondige natuur en om toe te gee an versoeking is dus vir ons natuurlik en gevolglik om daarteen te stry is onnatuurlik en daarom moeilik. Wat egter makliker is, is om die raad van Paulus aan Timótheüs te volg en daarvoor te vlug. Verwyder jouself uit daardie situasie, van daardie “vriende” van daardie plek waar jy dalk versoek kan word en die stryd is half gewonne. Jaag dan na die geregtigheid, met ander woorde, na die regte verhouding met God wat slegs in Jesus Christus moontlik is. Soek na geloof in Hom, na liefde en vrede en omring jou met mense wat hierdie dinge ook in Hom gevind het.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.