Daaglikse Woord

“Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle dan in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?”- Rom 10:14


Dit is deesdae so hoog in die mode vir die mens om te besluit hoe die Here aangeroep moet word en gedien moet word, dikwels omrede aanbidding ingerig wil word om die mens se vermaaklikheidsdrang te bevredig! Tog is die Here duidelik daaroor dat die prediking die sentrale rol speel in die aanneming van Christus. Laat ons ons aanbidding meet aan die Skrif en toets of die prediking nog sy regmatige plek kry.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.