Daaglikse Woord

“EEN wat die tug liefhet, het kennis lief; maar wie die teregwysing haat, is dom.” – Spr 12:1

Een van die kenmerke van die mense van ons volk is sekerlik die hardkoppigheid.


Onmiddelik moet ‘n mens toegee dat dit soms ‘n goeie ding is. Oor sekere sake moet mens hardkoppig wees. ‘n Hardkoppige weiering om dwaalleer te verdra, ‘n hardkoppige vashou aan die waarheid is bv. ‘n eerbare ding.


Ongelukkig beteken ons hardkoppigheid dikwels ook ‘n hardkoppige vashou aan my gedagtes, my idees en my manier van doen. Dit beteken dikwels ‘n hardkoppige volharding in sonde en ‘n onwilligheid om vermaning te aanvaar. Wanneer hardkoppigheid so maak word dit dwaasheid. Laat ons ag gee op ons bereidheid om teregwysing te aanvaar.

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.