Daaglikse Woord.

“Toe sê die HERE vir Gídeon: Die manskappe by jou is te veel vir My om die Midianiete in hulle hand te gee; anders kan Israel hom teen My beroem deur te sê: My eie hand het my verlos.” – Rigt 7:2


Die oorwinning wat die Here deur Gideon bewerk het was inderdaad ‘n ongelooflike gebeurtenis. 300 Man gewapen met net ‘n fakkel en ‘n ramshoring teen ‘n gewapende menigte soos ‘n sprinkaanplaag met kamele ontelbaar soos die sand van die see. Die Here doen inderdaad ongelooflike dinge want Hy is ‘n ongelooflike God!


Dit is egter belangrik om te besef dat dit nie altyd sy wil is om so te handel nie. Heel dikwels wanneer mense wag vir wonderwerke en dit selfs van God eis is dit om hul eie planne in vervulling te bring. God doen egter ongelooflike dinge wanneer dit sy plan tot uitvoering bring. Daarom, as ons ooit die voorreg beleef om so ongelooflike daad van God te beleef of te aanskou, laat ons dan onthou dat dit nie deur ons eie hand gebeur het nie, maar laat ons Hom die eer daarvoor te gee!

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.