Daaglikse Woord

“Verder het God gesê: “Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee Ek al die groen plante as kos.” So het dit gebeur.” – Mat 5:29-30


Die konteks waarin die Here Jesus hierdie woorde sê is die gedeelte van die bergrede waar die Here bevestig dat die wet nie vergaan het nie, maar steeds die standaard is wat God van gelowiges eis. Ook nie net die letter nie, maar die beginsel daarvan. Dit beteken dat bv. egbreek nie net in daad kan plaasvind nie, maar ook in die gedagtes.


Die bedoeling dan is dat die gelowige alles in sy vermoë moet doen, selfs ekstreme stappe moet neem om seker te maak dat hy situasies vermy wat hom kan laat struikel.


Ons plaas onsself dikwels in omgewings en situasies waar sonde haas onvermydelik is en gebruik die versoekings dan as verskonings. Die Here eis ook verantwoording van watter omstandighede jy jouself in plaas of kon vermy. Doen alles moontlik om die struikelblokke uit jou lewe te verwyder en jy sal groei op jou pad van heiligmaking!

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.