Daaglikse Woord

En terwyl Jesus langs die see van Galiléa loop, sien Hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus, en Andréas, sy broer, besig om ’n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers. En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak. – Mat 4: 18-19


Dit is ongelooflik hoe trots en opgewonde mense kan raak as hul ‘n goeie vis gevang het of ‘n goeie dag beleef het langs die viswaters. As ons maar soveel ywer gehad het vir ons roeping as vissers van mense! Ons spandeer soveel tyd daaraan om visse in die water uit te wys as visse wat nie gevang kan word nie of om ons te verlekker in die lot van die ongevangde visse. In hoe ‘n mante is my lewe ‘n vangnet van getuienis? Christus roep nie sy dissipels om net agter Hom aan te loop en hule eie lewens te verbeter en eie kennis uit te brei nie, maar ook om vissers van mense te wees, ‘n impak te hê op ander se lewens, nog mense te roep! Laat ons met nuwe ywer ons vangs vergroot!

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.