Daaglikse Woord

Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. –Jak 4:1-3


Dit is opmerklik hoe min mense mens nog in restaurante sien bid voor hul begin smul aan ‘n heerlike oorvol bord kos. Daar was ‘n tyd wat dit die normale praktyk was, nou is dit so skaars dat dit werklik ‘n getuienis lewer! Let bietjie op of u dit nog sien. Het ons mense skaam geword vir bid? Is dit eenvoudig nie meer deel van ons lewens nie? Het ons die gewoonte maar net verleer?


Ons volk kan nie verwag om te ontvang as ons nie bid nie en die realiteit is dat ons volk ‘n gebedsarme volk geword het! Ons moet leer om ons begeertes in alles in gebed en smeking met dankbaarheid bekend te maak by God!


Verder moet ons ook besef dat dit belangrik is hoe ons bid! As ek bid vir wat ek wil, net my eie welsyn en voorspoed en begeertes op die hart dra kan ek vergeet daarvan! As ek egter bid in lyn met die wil en die Raadsplan van die Allerhoogste sal Hy dit gee op die regte tyd!


Kweek ‘n gebedslewe by jouself en jou mense, leer jou kinders bid. Bid in die reataurant opsigtelik sonder skaamte, dit maak dit makliker vir die volgende ou om dit ook te doen. Bid reg en jy sal ontvang, nie altyd wat jy wil hê nie, maar wat jy nodig het!

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.