Daaglikse Woord

Want óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie; alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. – Flp 3:3-4


Na hierdie stelling gaan Paulus voort om te beskryf hoekom hy sou kon roem op die vlees. Wat sy afstamming betref was hy so suiwer as kan kom, wat sy wetsonderhouding betref het hy geen gelyke gehad nie, wat rituele betref is hy op die agtste dag besny en onderhou hy alles! Tog kom stel hy hier duidelik dat daardie dinge geen bydrae in sy verlossing kon hê nie.


Die suiwer evangelie verkondig redding in Christus alleen! Dit is om nie op die vlees te vertrou (van wie jy afstam) nie, maar in Christus te roem! Laat ons, ons nie mislei deur enige vals evangelie wat enigiets anders verkondig nie!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.