Daaglikse Woord.

WANT kyk, die dag kom, en dit brand soos ’n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ’n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. – Maleagi 4:1


Die wêreld word vandag oorstroom met die klem op die liefde van God. Dit op sigself is goed, want die liefde van God kan nie oorskat word nie, kan nie oordryf word nie. Dit is en bly die grootste liefde dat Hy sy Seun vir die sonde van alle gelowiges geoffer het. Wat wel ‘n probleem is, is dat die liefde van God as die enigste eienskap gestel word.


God is ook regverdig. Openbaring toon die verheerlikte Christus aan met ‘n tweesnydende swaard wat uit sy mond kom! Hy sal ook oordeel. Vir ‘n volk soos die Afrikanervolk wat lewe in die omstandighede van ‘n goddelose land waar boosheid algemeen is, is dit nodig en vertroostend om ook te weet dat God die goddelose sal oordeel. Dit word nie maar oorgesien nie, want dan sou Hy nie regverdig wees nie!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.