Daaglikse Woord

Sing ’n danklied tot eer van die HERE, psalmsing tot eer van onse God met die siter; wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspruit, wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep. – Ps. 147:7-9


Baie gebede is oor die laaste weke gebid vir die geweldige droë dele van ons land. In afhanklikheid is opregte smekinge geuiter. Laat ons dan nie vergeet om God opreg te dank vir die verhoring daarvan nie!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.