Daaglikse Woord

Hulle het aan die duiwels geoffer, wat nie-God is, gode wat aan hulle nie vaders nie gehuiwer het nie. Die Steenrots wat jou verwek het, het jy veronagsaam; en jy het die God vergeet wat jou voortgebring het. Hulle het my ywer gewek deur wat nie-God is, My geterg deur hulle nietige afgode. Ek sal dan hulle ywer wek deur die wat ’n nie-volk is, deur ’n dwase nasie sal Ek hulle terg. – Deut. 32;16,17,21


Dit is merkwaardig hoeveel mense daar is wat nie kan verstaan hoekom dit so sleg gaan met die volk nie! Israel het die God wat hulle uit Egipte verlos het al met hulle afgode vertoorn en die gevolg was dat hulle deur heidenvolke gestraf is. As ‘n volk hom vergryp aan afgode, soveel ander ding as prioriteit stel bo God, moet dit nie ‘n verrassing wees as ‘n dwase nasie gebruik word om so volk te straf nie.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.