Daaglikse Woord

En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. – Joh 8:10-11


Dit is deesdae nie vreemd om twee totaal kontrasterende groepe mense te sien reageer op gebeure in die nuus nie. Een groep ken geen vergifnis vir sonde nie. Die ander groep ken geen veroordeling vir sonde nie.


Die Here Jesus bied aan die owerspelige vrou ‘n tweede kans in die lewe, maar daarmee saam word ‘n veranderde lewe vereis. Die Woord leer dat mense aan hul vrugte geken sal word. As iemand ‘n kans op ‘n nuwe lewe kry, maar in sy sonde voortleef met geen teken van berou nie, is daar geen sprake van ware bekering en ware geloof nie.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.