Daaglikse Woord

“Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het…” –Openb. 2:2


In die eerste brief aan die gemeente in Efese word hierdie deug aan die gelowiges daar toegegee. Terwyl die mensdom geleer word om net die goed in alle mense raak te sien, leer die Bybel ons dat daar geen goed in mense is tensy die Heilige Gees die goeie in hulle werk nie! As die Heilige Gees nie teenwoordig is nie sal die vrugte toon wat werklik aangaan.


Die gelowige moet elke aanspraak, elke leer en elke daad van elke mens toets aan die Woord. As dit die toets van die Woord nie deurstaan nie, is dit leuens! Terwyl humanisme leer om alle mense te verdra, leer die Bybel om slegte mense nie te verdra nie!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.