Daaglikse Woord

“Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.” – Kol 3:16-17


Nadat ons opnuut bewus geword het van die plekbekledende sterwe en opstanding van die Here Jesus Christus, is daar net een reaksie wat die ontvangers daarvan kan toon, dankbaarheid! Ons kan deur goeie woorde en dade niks verdien nie, maar ons kan met goeie woorde en dade, deur die Gees in ons gewerk, aan God dank bewys vir die vrede in Christus wat alle verstand te bowe gaan!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.