Daaglikse Woord

“So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan ’n ander te behoort, naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra.” – Rom 7:4-5


Een van die gevolge van die sterwe en opstanding van Christus is die rol wat die wet vertolk vir die gelowige. Paulus verduidelik hier deur die beeld van ‘n huwelik, hoe mense gebind was deur die wet in ‘n huwelik met sonde. Vasgevang in hierdie huwelik, maak die wet telkens bewus van ons vieslike huweliksmaat en ons staan skuldig en veroordeeld oor ons swak keuse.Die wet eis egter dat slegs die dood so huwelik kon verbreek.


Volgens Rom 6:8 het die gelowige saam met Christus gesterf. Met sy sterwe, sterf ons en die huwelik is tot niet! Daarom, van ons huwelik met sonde bevry, kan ons as gelowiges, die kerk,nou die bruid van Christus wees en aan Hom behoort.


Ook hierdie huwelik word deur die wet gerig, maar nou nie meer in ‘n huwelik wat vrugte vir die dood dra nie, maar tot eer van God! Nou wys die wet nie meer op wat my veroordeel nie, maar op waarvan ek vrygemaak is en omdat Christus voldoen het, volg ek nou in dankbaarheid na!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.