Daaglikse Woord

“Wanneer jy ‘n gelofte aflê teenoor die Here jou God, moet jy nie traag wees om dit na te kom nie, anders sal die Here jou God jou tot verantwoording roep en sal jy skuldig wees. Wanneer jy nie ‘n gelofte aflê nie, sal jy nie skuldig wees nie, maar as jy vrywillig ‘n gelofte teenoor die Here jou God aflê, moet jy versigtig wees met wat jy sê en moet jy die gelofte nakom.” – Deut 23:21-23


Het u in u gemeente belydenis van geloof afgelê? Was daar ooit aan u gevra: “Wat is hierop u hoorbare antwoord aan God Drie-enig?” Het u al kinders ten doop gebring. Kan u onthou wat u alles daar belowe het. Weet u aan watter beloftes ons as volk gebind is? Die Here maan ons tot versigtigheid as dit kom by geloftes maak, want Hy sal jou daaraan hou!

Om een keer per jaar Geloftediens by te woon verskoon mens nie van al die beloftes wat teenoor God afgelê is nie! Laat ons maar weer mooi gaan dink wat ons alles verskuldig is en werk maak van ‘n daaglikse lewe van geloftevervulling.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.