Daaglikse Woord

“So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.” Ef 5:28-29


Die lewe kan soms oorweldigend besig raak. Dit gebeur ook dikwels dat alles gelyk gebeur en ‘n mens toegegooi word onder werk en allerlei verpligtinge. As die dae so lank raak en die tyd so min vir alles wat daarin moet gebeur is dit opvallend dat meeste mense tog die tyd neem om te eet. Al gryp jy net ‘n appel of koop ‘n pastei, voed mens die liggaam wat jou moet hou tot jou dood en dit maak sin.


Tog is dit opmerklik dat daar so dikwels in hierdie tye totaal vergeet word van iets anders wat jou moet hou tot jou dood, jou huwelik! Dikwels word die vroue van besige manne emosioneel anoreksies gelaat! Manne, voed julle vroue met wat hulle nodig het, liefde. Koester wat vir kosbaar is soos die Here met sy gemeente ook doen!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.