Daaglikse Woord.

“Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan” – 1Kor 14:40


“Want God is Nie ’n God van wanorde nie maar van Vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges”. 2 Kor. 14:33


Al hoe meer word in die wêreld gehoor van vryheid en onbeperktheid en soortgelyke woorde. Kinders moet gelos word om hul eie kreatiwiteit uit te leef. Hulle mag nie in ‘n roetine ingedruk word of getug word nie. As iets lekker is “werk” dit en informaliteit en uiteindelik chaos ontstaan selfs in baie kerke vandag. Die God van die Bybel is egter ’n orde-God. Hy soek nie chaos nie, maar regeer met orde.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v