Daaglikse Woord.

“Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan” – 1Kor 14:40


“Want God is Nie ’n God van wanorde nie maar van Vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges”. 2 Kor. 14:33


Al hoe meer word in die wêreld gehoor van vryheid en onbeperktheid en soortgelyke woorde. Kinders moet gelos word om hul eie kreatiwiteit uit te leef. Hulle mag nie in ‘n roetine ingedruk word of getug word nie. As iets lekker is “werk” dit en informaliteit en uiteindelik chaos ontstaan selfs in baie kerke vandag. Die God van die Bybel is egter ’n orde-God. Hy soek nie chaos nie, maar regeer met orde.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.