Daaglikse Woord 5 – Heb 11:1

Die geloof is dan ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Heb 11:1


Een van die moeilikste dinge wat ‘n gelowige aan ‘n ongelowige kan verduidelik is die vaste wete dat die Heilige Gees in hom werk, die vrede wat in hom heers. Hierdie wete wat die Gees in ons bevestig deur die Woord is ‘n bewys van die onsienlike. Dat my sonde gedra en afbetaal is deur Jesus Christus. Geen wetenskaplike bewys van enige teorie kan dit in my doen nie!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.