Daaglikse Woord

“Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd! By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie.” – Job 1:20-22


Die regverdigheid van Job skyn helder in hierdie reaksie van hom op die nuus dat al sy kinders gesterf het. Wat mens dikwels nie besef nie is dat hierdie regverdigheid van Job baie meer spreek van die God wat hy aanbid het as van homself. Hierdie God wat geweet het dat die satan met al sy mag op Job gaan afkom het nie toegelaat dat sy kneg vou nie. Dit is die God wat niks van Job verwag het wat Hy nie self bereid was om te gee nie. Uiteindelik gee Hy immers sy eie eniggebore Seun oor om te sterf.


As die Here in Jesaja belowe dat die waters ons nie sal oorstroom en die vuur ons nie sal skroei nie dink ons baie dikwels aan ons fissiese behoud. Die baie groter belofte is egter dat Hy ons op grond van die verdienste van Christus sal staande hou selfs as die mees oorweldigende geestelike uitdagings oor ons pad kom.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.