Daaglikse Woord.

“Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.” Ps 1:1-2


In die bekende gedig “The road not taken” deur die Amerikaanse digter Robert Frost is die tipies-menslike twyfelagtigheid duidelik te bespeur. Ons is maar almal geneig om te wonder oor die keuses wat ons gemaak het en hoe dit sou wees as ons ‘n ander keuse gemaak het.

Dit is egter nie nodig om oor hierdie dinge te worstel nie. In Christus is dit moontlik om lewenskeuses te maak wat ons nooit oor hoef te twyfel nie want Hy maak dit moontlik om behae in die wet van God te hê. Dan oordink ek dit in my daaglikse wandel en maak ek my keuses nie op grond van my gerief, genot, geld of voordele nie, maar op grond van wat my liefde vir God en my naaste in my dade sal vermeerder. Dan sal ek welgeluksalig wees!

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.