Daaglikse Woord

“Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel: as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons deur onse Here Jesus Christus, om rustig te werk en hulle eie brood te eet.” – 2 Thes 3:10-12


“Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.” – Heb 13:5


Die vloek wat op Adam en sy nakomelinge rus is een wat ons vandag nog beleef! Ons moet met moeite werk vir ons eie onderhoud! Ons moet ons brood verdien! Die interessantheid van die stakings wat ons toenemend beleef is dat dit teen twee Bybelse beginsels indruis. Daar word aangedring op meer geld deur op te hou werk! En daar word ontevredenheid getoon teen kontrakte en lone waartoe ingestem en waarvoor geteken is!


Om te werk vir ons brood is nie al wat die Bybel vir ons te sê het oor die saak nie. Toe van die gemeentelede ophou werk en vir die wederkoms wag het hulle ‘n las vir die ander geword en moes Paulus hulle vermaan! Verder word gelowiges vermaan om tevrede te wees met wat hulle verdien. Mat 6 belowe gelowiges dat as God en sy koninkryk jou eerste prioriteit is sal Hy vir jou basiese behoeftes sorg!


‘n Gelowige in Christus moet sy arbeid doen met die wete dat hy God ook daardeur verheerlik. Hy moet tevrede wees as hy minder as ander kry in die wete dat hy sal kry wat hy nodig het as sy prioriteite reg is! ‘n Staking behoort vir hom nie ‘n opsie te wees nie!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.