Daaglikse Woord

“As julle My liefhet, bewaar my gebooie.” – Joh 14:15


Daar is min, indien enige opdragte in die Bybel so eenvoudig, dog kragtig as wat hierdie een is. Tog is dit asof dit deur die oorgrote meerderheid van mense wat hulself as Christene klassifiseer, totaal misgelees word. Die wet van die Here het nie net vir die mens in die tyd van die Ou Testament gegeld nie! Die Here Jesus sê self dat niks daarvan verval het nie en dat Hy dit nie tot niet maak nie maar vervul!


Dit beteken dat die mens se onvermoë om die wet na te kom nie meer tot die ewige dood lei as hy Christus as verlosser aanvaar nie! Die wet bly egter steeds wat die Here van sy kinders verwag. Dit is nie vreemd om te hoor dat iemand wat homself ‘n Christen noem verklaar dat ‘n mens nie jou sonde hoef af te lê nie, maar dat die Here jou aanvaar soos jy is. Die waarheid is: Ons is nie vir God aanvaarbaar nie, maar sy Seun is. Wie in die Seun glo word aanvaar omdat Hy in jou plek aanvaarbaar is. Die Here aanvaar jou nie soos jy is nie! Hy verwag van jou om anders te wees en werk self die verandering in jou!

As jy Christus liefhet mag dit nooit net ‘n belydenis van die mond wees nie, dit moet sigbaar word in jou optrede. As jy Christus liefhet, bewaar sy gebooie!

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v