Daaglikse Woord

“As julle My liefhet, bewaar my gebooie.” – Joh 14:15


Daar is min, indien enige opdragte in die Bybel so eenvoudig, dog kragtig as wat hierdie een is. Tog is dit asof dit deur die oorgrote meerderheid van mense wat hulself as Christene klassifiseer, totaal misgelees word. Die wet van die Here het nie net vir die mens in die tyd van die Ou Testament gegeld nie! Die Here Jesus sê self dat niks daarvan verval het nie en dat Hy dit nie tot niet maak nie maar vervul!


Dit beteken dat die mens se onvermoë om die wet na te kom nie meer tot die ewige dood lei as hy Christus as verlosser aanvaar nie! Die wet bly egter steeds wat die Here van sy kinders verwag. Dit is nie vreemd om te hoor dat iemand wat homself ‘n Christen noem verklaar dat ‘n mens nie jou sonde hoef af te lê nie, maar dat die Here jou aanvaar soos jy is. Die waarheid is: Ons is nie vir God aanvaarbaar nie, maar sy Seun is. Wie in die Seun glo word aanvaar omdat Hy in jou plek aanvaarbaar is. Die Here aanvaar jou nie soos jy is nie! Hy verwag van jou om anders te wees en werk self die verandering in jou!

As jy Christus liefhet mag dit nooit net ‘n belydenis van die mond wees nie, dit moet sigbaar word in jou optrede. As jy Christus liefhet, bewaar sy gebooie!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.