Daaglikse Woord

“JY mag nie twee soorte weegstene, ’n grote en ’n kleintjie, in jou sak hê nie. Jy mag in jou huis nie twee soorte efas, ’n grote en ’n kleintjie, hê nie. Jy moet ’n volle en regte gewig hê; jy moet ’n volle en regte efa hê; sodat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God jou sal gee. Want almal wat hierdie dinge doen, is ’n gruwel vir die HERE jou God — almal wat onreg doen.” – Deut 25:13-16


Eerlikheid in handel en wandel is nie net ‘n saak van integriteit nie. Dit is nie eers net ‘n saak van staatswet nie. Dit is ook, en bowenal ‘n saak wat God in sy wet beveel. Om oneerlik te wees, al word jy nie deur mense uitgevang nie, is ‘n oortreding van die negende gebod en inherent ook die tiende gebod aangesien dit spruit uit ‘n onvergenoegdheid wat begeerte tot oneerlike dade bring. Onreg is ‘n gruwel vir die Here onse God en al kan jy dit vir mense wegsteek kan jy dit nie vir God wegsteek nie!

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.