Daaglikse Woord

“MAAR God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.Want ons is ’n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan; vir die laaste ’n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste ’n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam?” – 2 Kor 2:14-16


As iemand vir ‘n week lank nie gebad het nie, sal dit waarskynlik nie nodig wees om met hom te praat voordat jy agterkom dat hy stink nie! Jy sal dit op ‘n afstand al weet en waarskynlik nie met hom wil praat nie! As ‘n meise lieflike parfuum aan het, sal ‘n seun dit waarskynlik ook opmerk voor hy haar nog sien en dit sal hom aantrek na haar.


Paulus beskryf die bediening van hom en sy helpers as ‘n aangename geur. Vir gelowiges sal dit goed wees, ongelowiges sal dit verag. Die ware Evangelie het hierdie effek. Hoe ruik jy? Ruik jy maar vir almal lekker of dalk vir almal sleg? Leef so dat mense die kennis van Christus aan jou kan opmerk! Wat hulle daarmee maak hang af van die teenwoordigheid of gebrek aan geloof!

96 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.