Daaglikse Woord

“Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe.” – Heb 10:38-39


Die Hebreërskrywer pleit vir die eerste tien hoofstukke by die Hebreërs, Joodse bekeerlinge, om nie terug te val in hul ou godsdiens nie, maar om hulself totaal oor te gee en hul vertroue te stel in Christus. Die nuwe lewe is ‘n geloofslewe wat nie fokus op my, my werke, my planne nie, maar op God, sy plan en sy wil vir my lewe. Laat ons nie terugval op ‘n lewe van eiegeregtigheid nie, maar laat ons die genade dankbaar aanneem en uit geloof lewe.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v