Daaglikse Woord

“Die wet van die Here is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die Here is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige.” – Ps 19:8


Die Here Jesus sê self in Mat 5 dat Hy nie die wet tot niet maak nie, dat geen jota of tittel daarvan verval nie, maar dat Hy dit vervul. Dit is ook met goeie rede. Die wet is die standaard wat God van ons lewens eis. Dit kan tog nie verander of verval nie.


Wie glo in Christus staan egter nie meer onder die oordeel van ons onvermoë om daaraan te voldoen nie, maar doen dit uit dankbaarheid daarvoor dat Christus wel het en sy geregtigheid aan ons geskenk het. Die Woord van God en die wet van God rig ons dankbaarheidslewens tot die eer van God!

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.