Daaglikse Woord

“Mensekind, sê aan die vors van Tirus: So spreek die Here HERE: Omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het: Ek is ’n god, ek bewoon ’n godewoning in die hart van die seë — terwyl jy tog ’n mens is en geen god nie — en jou hart gemaak het soos die hart van ’n god;…Sal jy werklik sê, in die aangesig van hom wat jou doodmaak: Ek is ’n god! — terwyl jy tog ’n mens is in die hand van hulle wat jou deurboor, en geen god nie?” – Eseg. 28:2,9


Dit is algemaan vandag vir mense om god te wil wees, ten minste in hul eie lewens. Die gedagte is duidelik sigbaar in Invictus, die gunsteling gedig van die terroris Mandela wat lees: “I am the master of my fate, I am the captain of my soul”. Sommige gaan selfs sover as om te sê dat elke mens eintlik godheid in homself het en net sy volle potensiaal moet bereik.


Die Bybel stel duidelik dat daar net een God is. Aan elkeen wat dus dieselfde waan as die vors van Tirus openbaar word die vraag ook gestel. As jy soos elke ander sterflike mens tot jou dood kom, sal jy dan voor die regterstoel van die ware God ook nog jouself probeer oortuig?

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.