Daaglikse Woord.

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” – 1 Kor 5:17


Wie in Christus is, is inderdaad ‘n nuwe skepsel, ‘n herskape skepsel wat God aansien deur die bloed van Christus as rein en aanvaarbaar. Tog is ons dit nie in onsself nie. Daarom dat ons moet streef om daagliks nader te beweeg aan die toestand waarin ons Here Jesus namens ons staan. ‘n Toestand van sondeloosheid en vlekkeloosheid. Ons weet dat ons in hierdie lewe nooit daardie toestand sal bereik nie, maar dien God uit dankbaarheid vir ons verlossing in ons daaglikse stryd in ons soeke daarna.


As u dan as nuutgemaakte ‘n voorneme wil vasstel vir nog ‘n nuwe jaar, laat dit dan wees om daardie knouende sonde wat u lewe teister te takel en uit te roei tot eer van God.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.