Daaglikse Woord

“EN daar was ’n man in Jerusalem met die naam van Símeon; en hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom; en toe die ouers die Kindjie Jesus inbring om met Hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy Hom in sy arms geneem en God geloof en gesê: Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het…” – Luk 2:25-30


Simeon, die bejaarde man in die tempel kon sterf in vrede na hy die Verlosser ontmoet het wat hy so lank al verwag het. Hy kon sterf in vrede omdat hy geleef het vir daardie ontmoeting, ‘n ontmoeting met ‘n babatjie wat hy nog nooit eers gesien het nie en ooknie sou sien grootword nie.


Die geloof waardeur ons vandag vrede kan hê is ook so tipe geloof. Om te leef in wat die Woord ons leer van ons Verlosser. Dit vertrou ons al sien ons die Here nie en al sien ons Hom nie weet ons dat ons deur sy Woord en Gees ook ‘n ontmoeting met Hom kan hê. As jy dan in Christus vir Christus leef kan jy ook in Vrede sterf.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.