Daaglikse Woord

Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe … sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry! (1 Tim. 1:18).


Jy, soos elke ander ware gelowige, is gewikkel in ’n verskriklike onregverdige stryd. Jy moet jouself handhaaf teen wêreldmagte, bose geeste in die lug, mooiklinkende dwaalleringe, ja, teen die duiwel self. Daar is nie ’n manier dat jy ooit hierdie stryd sal kan oorleef nie. In elk geval nie solank jy die stryd in jou eie krag gaan probeer stry nie.


Die Woord van die Here noem hierdie stryd ’n goeie stryd. Wat is so goed daaraan? Die stryd self is nie waffers goed nie, maar die uitslag wel! Die uitslag van die stryd is dat jy, gelowige kind van die Here, gaan wen! Die uitslag is reeds bepaal; die stryd gewen; die oorwinning beklink. Jesus Christus doen dit deur in Goddelike krag al hierdie indrukwekkende en vreesaanjaende vyande te oorwin deur te sterf en op te staan. Nou word die boodskap van die oorwinning van Gólgota aan jou en elke ware gelowige toevertrou, net soos aan Timótheüs, sodat jy hierdie aaklige stryd kan omskep in ’n goeie stryd. Die aaklige uitslag wat die duiwel in gedagte het, die ewige verdoemenis, word verander in dit wat God beplan vir jou: die ewige saligheid. Stry die stryd – die goeie stryd!


Here, met U en die goeie tyding stry ek die goeie stryd tot aan die einde. Amen.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.