Daaglikse Woord

“En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom, te onderskei…” Flp 1:9-10a


Onlangs is in ’n koerant weer ’n beroep gedoen op mense om Kersfees reg te vier deur arm mense te help en die feestyd vir hulle ook spesiaal te maak. As ons egter die bede van Paulus aan die Fillipense onder oë kry is die oproep om te onderskei! Waarop kom die Christusfees aan? Op mense of op Christus?


Laat ons liefde vir God en sy Woord meer en meer oorvloedig word. Laat ons hierdie Christusfees die eer aan God gee wat sy Seun gestuur het vir die sonde van sy uitverkorenes. As ons liefde vir God vermeerder, sal ons naasteliefde outomaties ook vermeerder en in perspektief gestel word.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.