Daaglikse Woord

En Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: Swyg, wees stil! En die wind het gaan lê, en daar het ’n groot stilte gekom…. En ’n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê: Wie is Hy tog, dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam is! – Mark 4:39 en 41


Almal ken sekerlik die stukkie geskiedenis wat hier vir ons opgeteken is. Die Here Jesus lê en slaap op die boot terwyl die storm woed. As die dissipels Hom wakker maak, maak Hy die storm stil. Dikwels sal mens dan in preke hoor dat die Here ook die storms in jou lewe kan stilmaak en dit is sekerlik nie onwaar nie, maar hierdie gedeelte gaan nie soseer daaroor dát Hy die storms in jou lewe kan stilmaak nie, maar hóékom Hy kan.


Let daarop dat die storm reeds stil is in vers 39, die wind het gaan lê en die gevaar is verby! Maar dan sê vers 41 dat ‘n groot vrees hulle oorweldig het. Hulle besef Wie dit is wat saam met hulle in die boot is! Een wat mag het oor die natuur! Die Here se woorde aan hulle in vers 40 wys ons waaroor die gedeelte eintlik gaan: “Hoe het julle dan geen geloof nie?” Dit gaan oor geloof in Hom wat God is, selfs toe Hy ‘n menslike natuur aangeneem het. Laat ons besef Wie ons verlosser is, nie my gelyke nie, nie my kollega of dienskneg nie, maar self ook God!

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.