Daaglikse Woord

“In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, want Ek het die wêreld oorwin” Joh. 16:33.


Hierdie woorde sê die Here Jesus aan sy dissippels net nadat Hy vir hulle vertel het hoe hulle uitmekaargejaag sal word en Hom alleen sal laat voor die mag van sy vervolgers. Hulle is uitsigloos, hooploos, maar tog is Hy die Oorwinnaar. Geen lewenssituasie is erger as die oordeel waarvan Christus elke gelowige gered het nie. As Hy ons van sonde kon verlos, hoeveel te meer nie van ons aardse verdrukkinge nie!?

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.