Daaglikse Woord

“In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, want Ek het die wêreld oorwin” Joh. 16:33.


Hierdie woorde sê die Here Jesus aan sy dissippels net nadat Hy vir hulle vertel het hoe hulle uitmekaargejaag sal word en Hom alleen sal laat voor die mag van sy vervolgers. Hulle is uitsigloos, hooploos, maar tog is Hy die Oorwinnaar. Geen lewenssituasie is erger as die oordeel waarvan Christus elke gelowige gered het nie. As Hy ons van sonde kon verlos, hoeveel te meer nie van ons aardse verdrukkinge nie!?

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.